Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Na sportowo z kulturą

 • -
 • -
 • -

1 - Stadion Miejski → siłownia plenerowa

Trasa zaczyna się na najstarszym zachowanym obiekcie sportowym w Mińsku Mazowieckim, czyli Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 (trasa Z hrabiną i ułanem). Poza trenującymi sportowcami, spotkamy tu osoby aktywnie spędzające wolny czas czy spacerujące rodziny z dziećmi. Do aktywności zachęca siłownia plenerowa oraz sąsiadujący ze stadionem kompleks leśny, atrakcyjny zarówno zimą (narty), jak i latem (biegi). Z ul. Sportowej skręcamy w prawo w ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, po lewej stronie Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich (trasa Z hrabiną i ułanem), po prawej – ul. Stankowizna, my idziemy prosto.

Stankowizna

Na przełomie XIX/XX w. po wybudowaniu linii kolejowej Mińsk stał się miejscem, gdzie przyjeżdżano na letnisko. Letnicy chętnie zatrzymywali się w drewnianych i otoczonych ogrodami willach przy przylegającej do lasu Stankowiznie. Droga kończyła się nad rzeką Srebrną. Wśród willi był wówczas jeden murowany dom, obecnie jest niemal odwrotnie. Pamiętajmy, że ulica prowadzi do słynnej, najstarszej sosny. W 2015 r. spod drzewa wyruszył II Walentynkowy Bieg pod Najstarszą Sosnę w Polsce, którego wynosząca ok. 9 km trasa układała się w napis LOVE. Dochodzimy do przejścia pod torami, mijamy mural namalowany w 2011 r, z okazji roku Andriollego wg projektu Weroniki Chłopik. Wychodzimy w prawo, możemy skorzystać z siłowni plenerowej i placu zabaw znajdujących się w parku przy dworcu autobusowym. Dochodzimy do ul. J. Piłsudskiego.

 • -
 • -

2 - Ulica Józefa Piłsudskiego

Ulica do 1928 r. nosiła nazwę ul. Karczewskiej, potem Józefa Piłsudskiego, a po II wojnie światowej do 1990 r. – Karola Świerczewskiego. Biegła ona od Placu Jana Kilińskiego za tory kolejowe, aż do granic miasta. Ze względu na bliskość dworca, a także wiodący tędy trakt do Karczewa była ważną arterią. Mieściły się przy niej znaczące mińskie instytucje czy zakłady, m.in.: Spółdzielnia Spożywców Społem, fabryka Rudzkiego, młyn parowy, fabryka octu, kina „Apollo” i „Strażak”, synagoga, koszary, szkoła handlowa, drukarnia Lissowskiego czy Resursa Obywatelska. Część domów należała do ludności żydowskiej, w XIX w. mieścił się tu zarząd gminy wyznaniowej, wspomniana synagoga i dom modlitwy. Obecnie przy ulicy są liczne lokale gastronomiczne. W miejscu skrzyżowania z ulicą I. Daszyńskiego – budynek dawnej Resursy, a poniżej skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego można zobaczyć XIX/XX-wieczne wille, przykłady architektury drewnianej.

Resursa Miejska (Obywatelska)

W okresie międzywojennym budynek Resursy służył za klub, miejsce koncertów, przedstawień czy spotkań mińskiej inteligencji. Odbywały się tu posiedzenia władz. Lekarz powiatowy dr Zygmunt Rozen organizował odczyty „higieniczno-sportowe”, a także koncerty z udziałem artystów scen warszawskich. W 1922 r. zarejestrowano liczące 40 członków stowarzyszenie Resursa Miejska. Podczas wojny hitlerowcy umieścili tu hotel i restaurację – Nur für Deutsche. Po wojnie budynek użytkowali: Zarząd Związku Walki Młodych, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Sąd, USC. Idąc dalej, dochodzimy do skweru gen. Zygmunta Piaseckiego. Miejsce wybrane nieprzypadkowo, nieopodal mieściły się budynki koszarowe 7. PUL, którym dowodził. Z. Piaseckiego upamiętnia głaz i symboliczna lanca. 

Zygmunt Piasecki (1893-1954)

Zygmunt Piasecki był dowódcą 7. PUL najdłużej, od 7 lipca 1920 r. do 29 lutego 1929 r. Z pułkiem związany od momentu jego formowania w Lublinie w 1918 r. Dbał o tradycję pułkową i dobrą atmosferę w jednostce. Aktywnie uczestniczył w życiu miasta i powiatu. Pomagał, m.in. w przygotowaniu wojskowym młodzieży, był wiceprezesem PCK, organizował charytatywne bale oficerskie. Stojąc na skwerze, warto zapoznać się z tablicami umieszczonymi nieopodal na dwóch kamienicach. Jedna informuje o mieszczącej się tu w latach 1920-1939 szkole handlowej, druga o bohaterskiej rodzinie Sażyńskich. Przy tablicach i kamieniu mają miejsce rocznicowe uroczystości. Skwer usytuowany jest w pobliżu skrzyżowania ul. J. Piłsudskiego z ul. R. Traugutta i ul. S. Wyszyńskiego. Przy ul. R. Traugutta – kościół z początku XX w., to centrum starokatolickiej parafii mariawitów (trasa W mińskim tyglu kulturowym).

Ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ulica przed wojną nazywana ul. Sewerynów, potem Legionów, po wojnie Włodzimierza Lenina. W kamienicy sąsiadującej z ul. J. Piłsudskiego od 1928 r. mieścił się zakład fotograficzny „Studio” Stefana Sażyńskiego. Całą zaangażowaną w działalność AK rodzinę aresztowano podczas mińskiej Wielkiej Wsypy w lutym 1944 r. Właściciel zginął w 1945 r. w obozie Stutthof, jego synowie Czesław, Witold i Tadeusz zostali wcześniej zamordowani w Warszawie. Matka Stefania przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych Ravensbruck i Sachsenhausen, w 1946 r. wróciła do Mińska i prowadziła zakład swojego męża. Te okolice związane są z Janem Himilsbachem i tzw. oficynami. W jednej z nich przy ul. Legionów 10, obok hotelu Borensztajna urodził się, a w drugiej należącej do wachmistrza 7. PUL Garusa przy ul. J. Piłsudskiego – mieszkał aktor naturszczyk. Zachował się do dziś drewniany dom Garusa, przy którym stała druga z oficyn, budynek widzimy zaraz za skwerem. My idziemy prosto i dochodzimy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – ul. J. Piłsudskiego 27. Organizacja od lat aranżuje ciekawe inicjatywy kulturalno-historyczne. Cyklicznymi przedsięwzięciami są objazdy turystyczno- naukowe (czerwiec, wrzesień), Testy Wiedzy o Historii Mińska Mazowieckiego (listopad), sesje popularnonaukowe Z mazowieckich piasków, Znani i nieznani (październik), Społeczne Kwesty na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków (listopad). Do tego dochodzi działalność wydawnicza (m.in. Rocznik Mińskomazowiecki), wystawiennicza, organizowanie konkursów, prelekcji, odczytów i spotkań okolicznościowych upamiętniających ważne dla miasta rocznice oraz gromadzenie zbiorów, archiwaliów, fotografii i innych pamiątek związanych z Mińskiem. Posesja, gdzie obecnie mieści się TPMM, należała do dr. Olgierda Mackiewicza, który przekazał ją na rzecz miasta.

TPMM

Jest organizacją pozarządową o charakterze społeczno-kulturalnym, działającą na terenie miasta i powiatu od 6 maja 1962 r. (rejestracja 10 czerwca). To jedno ze starszych stowarzyszeń kulturalnych na wschodnim Mazowszu. Przed II wojną działało Towarzystwo Przyjaciół Mińska. Pierwszym powojennym prezesem TPMM został Stanisław Ciąćka. W ponad pięćdziesięcioletniej historii TPMM okresami aktywności były lata 70. i okres od lat 90. XX w. Osobami zasłużonymi są, m.in. ówcześni prezesi Leokadia Sadomska (l. 70.) i Janusz Kuligowski (od l. 90.), a także b. burmistrz Mińska Mazowieckiego – Zbigniew Grzesiak, gdyż z jego inicjatywy reaktywowano organizację w 1991 r. TPMM jest stowarzyszeniem wyróżnionym tytułem Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki. Samo przyznaje tytuły Honorowych członków TPMM. Idziemy dalej przekształconą w deptak ulicą, przy której stoją jeszcze przedwojenne domy. Po przejściu ul. J. Mireckiego, dochodzimy do budynku biblioteki, tu jest bardziej promenadowo. Zanim jednak zamienimy się w bibliofili, można chwilę posiedzieć obok Jana Himilsbacha – urodzonego i mieszkającego przez kilkanaście lat w Mińsku Mazowieckim. Jego mińska ławeczka ustawiona przy MBP to stolik kawiarniany z dwoma krzesełkami, na nim maszyna do pisania. Festiwal Himilsbacha co roku ściąga do Mińska prawdziwe tłumy. W 2008 r. w okolicach ławeczki odbywał się I Festiwal Himilsbacha. Niemal vis a vis po drugiej stronie ulicy stała kiedyś drewniana żydowska synagoga.

Jan Himilsbach (1931-1988)

Aktor naturszczyk, pisarz, scenarzysta. Do pewnego czasu „lumpenproletariusz” – górnik, tragarz, palacz, kamieniarz. W kilkuset udzielonych wywiadach często zmieniał wersje swojego życiorysu. Zadebiutował w filmie Rejs Marka Piwowskiego, pamiętany z duetu ze Zdzisławem Maklakiewiczem. Autor nowel Monidło, Przepychanka, Łzy sołtysa. W jego sporządzonej podczas wojny metryce jako datę urodzin zapisano dzień 31 listopada. Najlepsze wspomnienia z okresu pobytu w Mińsku wiązał z tzw. pompką, jeziorkiem będącym rezerwuarem wody do parowozów – okolice za stadionem przy Sportowej.

Synagoga

Drewniana synagoga i dom kahalny mieściły się przy ul. Karczewskiej 2. Dom kahalny pełnił rolę bejt ha – midraszu, czyli domu nauki – przyszkółku, przeznaczonego do studiowania literatury religijnej. Drewniany budynek synagogi nie był okazały, miał zielone, rzeźbione naczółki okienne. W XIX w. mieściła się tu siedziba gminy żydowskiej (kahału), potem przeniosła się na ul. Nadrzeczną 20.

 • -
 • Miejska Orkiestra Dęta

3 - Miejska Biblioteka Publiczna → punkt informacji turystycznej

Nowoczesny budynek miejskiej biblioteki oddany do użytku 10 listopada 2010 r. kończy nasz spacer po ul. J. Piłsudskiego. Na II piętrze mieści się mińska filia Biblioteki Pedagogicznej z Siedlec. Bryła wybudowanego obiektu nawiązuje wizualnie do sąsiedniego budynku d. Starostwa Powiatowego. Biblioteka w 2014 r. miała zarejestrowanych ponad 15 tys. czytelników, odwiedzających było wielokrotnie więcej, bo prawie 130 tys. osób. Chętnie korzysta się z Czytelni Regionalnej, gdyż posiada ona bogaty zbiór pamiątek, dokumentów z życia społecznego, książek i prasy związanej z Mińskiem Mazowieckim i okolicami. Do cyklicznych przedsięwzięć zainicjowanych przez bibliotekę należą: Ferie dla dzieci, Ratujmy mińskie kasztanowce, koncerty z cyklu Słowo i Dźwięk, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Noc Muzeów, Aleja Gwiazd Literatury, Odjazdowy Bibliotekarz, Wakacje dla dzieci, Piknik Czytelniczy, Narodowe Czytanie, Fabryka Świętego Mikołaja, Galeria Małego Księcia, Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych. Te stałe inicjatywy uzupełniają spotkania autorskie, wystawy, konkursy, konferencje, współudział w imprezach miejskich i innych. W każdy wtorek dla najmłodszych czytelników odbywają się zabawy z książką. Symbolem – logotypem MBP jest sympatyczna panda. Na chodniku przed północną ścianą budynku jest jej wizerunek wykonany w malarskiej technice 3D i miejsce do robienia pamiątkowych zdjęć. Zaś na chodniku przed wejściem głównym znajduje się pierwsza w Polsce Aleja Gwiazd Literatury. W 2014 r. pierwszą gwiazdę odsłoniła poetka Julia Hartwig. W 2015 r. swoje miejsce w literackim gwiazdozbiorze otrzymał Janusz Głowacki. Na zachodniej ścianie budynku umieszczono przedwojenną płaskorzeźbę Marszałka Józefa Piłsudskiego, pracę z brązu warszawskiego rzemieślnika Władysława Miecznika. Kulturalną rolę MBP podkreśla szczególny zbiór pamiątek – Milowe Kamienie Kultury. Są to opatrzone certyfikatami eksponaty, m.in. trzystukilowy kamień z Muzeum Narodowego w Aleksandrii, kopia egipskiego skryby (dar Ambasady Egiptu w Polsce), replika cegły z Drzwi Świętych w Watykanie (dar Nuncjusza Papieskiego w Polsce), kamień z podziemi Katedry Gnieźnieńskiej, kamień z miejsca urodzin Konfucjusza, replika figurki azteckiego skryby (dar Narodowego Instytutu Antropologii Historii Meksyku w Meksyku). Innym cennym zbiorem w bibliotece jest kolekcja białych kruków, znajdująca się w Czytelni na I piętrze. Jest wśród nich starodruk z 1664 r. Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję Ratujmy kasztanowce, pod hasłem Panda kontra szrotówek kasztanowcowiaczek bierze w „opiekę” mińskie kasztanowce i skutecznie zachęca do tego szkoły.

Biblioteka Pedagogiczna

Początki biblioteki jako instytucji gromadzącej zbiory książek dla nauczycieli w Mińsku sięgają 1924 r. Po wojnie organizowanie Biblioteki Pedagogicznej przy mińskim Inspektoracie Szkolnym rozpoczęto w 1945 r. Zanim zostanie umieszczona przy ul. J. Piłsudskiego 1a, będzie wielokrotnie zmieniać adres – ul. T. Kościuszki, Budowlana, T. Kościuszki, Warszawska, gen. K. Sosnkowskiego. Od reformy administracyjnej w 1975 r. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna stanie się filią terenową Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Poza wypożyczaniem fachowej literatury dla nauczycieli, biblioteka uczestniczy bądź organizuje imprezy takie jak – Narodowe Czytanie, Piknik Czytelniczy, konferencje dla bibliotekarzy, wystawy, spotkania z autorami publikacji, konkursy. Od 2010 r. wydaje Informator Aktualności Pedagogiczne.

Żegnamy się z nowoczesnym budynkiem MBP i idziemy przez renesansowy rynek ok. 200 m w stronę przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej (Plac Jana Kilińskiego, trasa Wyprawa po zdrowie przez targowy gród).

 • -
 • -

4 - Miejski Dom Kultury

Po pokonaniu niemal 2 km trasy wyłania się przed nami duży kompleks parkowej zieleni i mieszczący się w zabytkowym pałacu – Miejski Dom Kultury (ul. Warszawska 173). Idealne miejsce na kulturalne przeżycia, ale także relaks i sport

Pałac Dernałowiczów

MDK mieści się w najstarszym świeckim zabytku mińskim tzw. Pałacu Dernałowiczów. Pałac znajduje się w miejscu XVI-wiecznego dworu wybudowanego przez rodzinę Wolskich. Wieść głosi, że we fragmentach murów podpiwniczenia znaleziono cegły pochodzące prawdopodobnie z zamku Mińskich. W poł. XVII w. kolejni właściciele miasta, Warszyccy przebudowują siedzibę dworską na pałac. Klasycystyczny wygląd jest efektem remontu z l. 1825-1828, przeprowadzonego przez hr. Stanisława Jezierskiego. Otoczenie pałacu Jezierski ozdobił wodami i klombami. Kolejny właściciel hr. Doria-Dernałowicz dokończył renowację. Dostawiono niską kondygnację, budynek ujęto ryzalitami bocznymi, we wnętrzu wprowadzono dwutraktowy układ pomieszczeń, na parterze pozostawiono dużą sień z wykonanym z piaskowca rokokowym kominkiem (z 1775 r.). Budowlę od nazwiska ostatnich właścicieli nazywa się Pałacem Dernałowiczów. W 1957 r. został on wpisany do rejestru zabytków. Był siedzibą właścicieli dóbr mińskich, odwiedzali go znamienici goście, m.in. Henryk Marconi czy Wojciech Kossak, a po bitwie warszawskiej w 1920 r. – Józef Piłsudski i Józef Haller. Był także siedzibą władz okupacyjnych w czasie I i II wojny światowej, potem mieściło się tu Technikum Chemiczne (w l. 1963-1973) i żłobek. W l. 1976-1987 poddano go kolejnemu gruntownemu remontowi, po którym pałac stał się siedzibą MDK i MBP. Obecnie mieści się tu MDK i sala ślubów USC. Ślub w Pałacu? – w Mińsku to możliwe. Działający w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miasta statut MDK jest najważniejszą instytucją kulturalną w mieście. Od pewnego czasu jego hasło brzmi: Mocna Dawka Kultury i w ramach tej dawki serwowana jest bogata i różnorodna oferta. Do stałych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez MDK należą: majowy Mazowiecki Rajd Weteranów Szos Magnet, Piknik Rodzinny Mleczne Skrzaty (czerwiec), MDK – Muzyka – Dancing – Kino (weekendy wakacyjne), Letni Festiwal Orkiestr Dętych (sierpień), Festiwal Himilsbacha (wrzesień), Festiwal Piotra Skrzyneckiego (listopad). Sztandarową imprezą jest Festiwal Himilsbacha, towarzyszą mu Monidło – wybór najpopularniejszego aktora amatora i Kafel – Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich oraz koncerty, spotkania literackie, wystawy i projekcje filmów. Kultowy Festiwal Piotra Skrzyneckiego to pięciodniowe spotkania z muzyką i sztuką, w których uczestniczy krakowska Piwnica pod Baranami oraz legendy polskiej piosenki, filmu i teatru. Jednym z oryginalniejszych pomysłów MDK jest edukacyjny projekt Przystanek Historia, który polega na umieszczaniu na odnowionych wiatach przystankowych grafik obrazujących historię miasta i osób z nim związanych. W 2014 r. dom kultury był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych MINA. Poza opisanymi wyżej przedsięwzięciami w ramach zajęć edukacyjnych odbywają się różnorodne warsztaty artystyczne i sportowe, m.in. joga, zumba, balet, hip-hop, modelarstwo. MDK organizuje Zmagania o Pałacową Maskę, Warszawską Syrenkę, Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Dla osób tworzących amatorską scenę teatralną w Mińsku, prowadzone są spotkania i próby w ramach Teatru po godzinach.

Piotr Skrzynecki (1930-1997)

Syn ostatniego dowódcy 7. PUL Mariana Skrzyneckiego, współorganizator krakowskiej Piwnicy pod Baranami, jej kierownik artystyczny, reżyser, scenarzysta i konferansjer. Decyzją Rady Miejskiej z 29 maja 1991 r. honorowy obywatel miasta. Od 2009 r. organizowany jest Festiwal jego imienia. Imprezy organizowane przez MDK odbywają się zarówno w siedzibie, czyli w pałacu, jak i na placu przed nim, amfiteatrze dobudowanym od strony wschodniej czy na ulicach miasta. W samym pałacu do dyspozycji widzów jest sień wejściowa, sala kameralna ze sceną i foyer, galeria (I piętro), sala baletowa (II piętro) oraz inne mniejsze sale.

Plac przed MDK i 4M

W 2013 r. oddano do użytku plac znajdujący się od strony zachodniej pałacu. Inwestycja samorządu miasta w dużym stopniu odtworzyła pierwotny charakter pałacowego dziedzińca. Jednocześnie uzyskano miejsca parkingowe oraz miejsce do organizowania imprez i uroczystości. W centrum placu wkomponowano fontannę z 29 dyszami i podświetleniami strumieni wodnych. Wzdłuż alejek i w okolicach dziedzińca umieszczono ławki, kosze i latarnie parkowe. Plac stał się ulubionym miejscem odpoczynku zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Jedną z ciekawszych cyklicznych imprez, którą organizuje się na odnowionym placu przed MDK, jest Festiwal 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki. Podczas kilkudniowego muzycznego święta jest czas ma mocniejsze granie w ramach Rock in Mińsk Fest, ale też spotkanie z poezją śpiewaną i znanymi, popularnymi wykonawcami muzycznymi.

 • Plac przed MDK (ul. Warszawska 173)
 • -

5 - Park Miejski → siłownia plenerowa

W zabytkowym parku, jednym z największych na Mazowszu, poza spacerowaniem czy bieganiem po alejkach, jest możliwość skorzystania z oferty kulturalnej stojącego na jego krańcach Zielonego Domku czy oferty sportowej na udostępnionej w 2014 r. siłowni plenerowej (propozycje ćwiczeń umieszczono po opisie tras). Za kanałem od strony ul. Ogrodowej na miłośników sportu czekają boiska sportowo-rekreacyjne i skatepark. Gratką dla dzieci jest plac zabaw – Ogród im. dr. Jana Huberta.

Przed wojną po stawie parkowym mieszkańcy i goście pałacu pływali łódkami. Inną rozrywką dostępną w parku, ale już po wojnie i dla większej liczby mińszczan – było kino letnie.

Park miejski

Początki największej oazy mińskiej zieleni związane są z otoczeniem siedziby dawnych właścicieli miasta. Najpierw park ukształtowano w stylu romantycznym, w 2. poł. XIX w. przekomponowano go na styl angielski. Pierwotne rozplanowanie było kwaterowe i ośmiopolowe. Po 1867 r. wodę z przepływającej rzeki Srebrnej spiętrzono jazami i ujęto w 2 kanały. W parku rosną liczne pomniki przyrody: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, topola biała, topola czarna oraz dwa klony zwyczajne. Dnia 12 lutego 1957 r. park został wpisany do rejestru zabytków.

Zielony Domek – dom Wieczorkiewiczów

Drewniany dom rodziny Wieczorkiewiczów, przeniesiony w 2009 r. z ul. Warszawskiej na północno-zachodni kraniec parku, miał stać się zaczątkiem mini skansenu architektury drewnianej miasta. Cenne jest to, że w ten sposób został uchroniony przed zniszczeniem czy przewiezieniem w inne miejsce. Trzysalowym obiektem dysponuje MDK, organizując w nim prelekcje, wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. 

Plac zabaw w parku miejskim

W 2012 r. zakończono ostatni etap budowy placu zabaw dla dzieci. W środku placu znajduje się zabezpieczona ogrodzeniem piaskownica i sektor zabaw dzieci młodszych. Część dla dzieci starszych otacza pierścieniem sektor maluchów. Teren jest oświetlony i ma system telewizji dozorowanej oraz nagłośnienia alarmowego. Liczne urządzenia zabawowe ustawione są na bezpiecznej nawierzchni. Zamontowano ławki, kosze i stojaki na rowery. Teren placu nasadzono krzewami i obsiano trawą. Jak widać z ilości korzystających osób, zwłaszcza tych najmłodszych, jest to jedna z bardziej cenionych inwestycji samorządu miasta Mińsk Mazowiecki. Zanim jedną z parkowych alejek dotrzemy na stadion sportowy przy ul. Budowlanej, warto sprawdzić, czy w sąsiadujących z nim placówkach oświatowych nie odbywają się jakieś ciekawe imprezy. Na obrzeżu parku widoczny jest, oddany do użytku jesienią 2014 r., fragment trasy rowerowej.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego

Znajdująca się na zachód od parku SP nr 5 jest placówką, która w 2014 r. obchodziła swoje 40-lecie. Jej budowę rozpoczęto w kwietniu 1971 r. Przez pewien czas była Zbiorczą Szkołą Gminną. Placówka może się poszczycić, m.in. bardzo dobrymi wynikami sprawdzianów szóstoklasistów oraz osiągnięciami sportowymi. Rozwijaniu pasji sportowych sprzyja baza Orlik oraz dwie sale sportowe.

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

W 2015 r. mija 70 lat od utworzenia szkoły. Historia placówki zaczęła się w 1945 r. od jednorocznego Kursu Przysposobienia Budowlanego i 3-letniego Samorządowego Liceum Budowlanego. Szkoła mieściła się początkowo w fabryce Rudzkiego, potem przy ul. K. Świerczewskiego 52, a od r. szk. 1951/52 w nowym budynku przy ul. Budowlanej. W 1964 r. patronem szkoły został Karol Świerczewski (1964-1990), a od 2000 r. – Kazimierz Wielki. Oferta szkoły obejmuje klasy Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i ZSZ. Ta największa szkoła średnia w powiecie mińskim co 5 lat zaprasza swoich absolwentów na zjazdy, zaś corocznie organizuje Dni Technik Pomiarowych (marzec), Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy (maj) i Targi Budowlane (czerwiec). Zespół dysponuje halą sportową i siłownią oraz korzysta z sąsiadującego ze szkołą stadionu.

Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II

Utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 10 marca 1999 r. gimnazjum rozpoczęło działalność w tzw. tysiąclatce z 1963 r. Początkowo budynek dzieliło z wygasającą Szkołą Podstawową nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. W 2005 r. patronem gimnazjum został Jan Paweł II. W maju 2008 r. nastąpiło poświęcenie i nadanie sztandaru. W 2014 r. samorząd miasta rozpoczął budowę nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem. Młodsi i starsi sportowcy będą mieli do dyspozycji: pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego oraz piłki ręcznej. Kurtyny zamontowane w sali umożliwią prowadzenie trzech zajęć jednocześnie. Z boku areny będzie scena o dobrej widoczności z trybun na 244 miejsca. Na piętrze zostaną umieszczone sale pomocnicze, siłownia, salka rekreacyjna, szatnie z natryskami, szatnia dla niepełnosprawnych i pokój nauczycieli w-f. Szkoła od samego początku istnienia jest widoczna w środowisku lokalnym, przede wszystkim dzięki wysokim wynikom egzaminów gimnazjalnych, ale i z powodu organizowania interesujących przedsięwzięć. Rok szkolny zaczyna się Integracyjnymi Igrzyskami Sportowymi (wrzesień), potem jest Powiatowy Dzień Papieski (październik), Święto Języka Polskiego Moda na polski (luty), koncert charytatywny Trochę Słońca (marzec), Spotkanie Integracyjne Wieczór Talentów (kwiecień), Przegląd Mińskich Talentów TalentoMania (maj), Gimnazjalne sesje popularnonaukowe (czerwiec), Wystawa Psów i innych Zwierząt Domowych (czerwiec).

 • -
 • -

6 - Stadion Sportowy → siłownia plenerowa

Po 2,5 km spacerze kończymy naszą trasę na stadionie położonym w północnej części miasta. Jego początki sięgają l. 70. i 80. XX w. W ramach tzw. czynów społecznych przez kilka lat budowano „stadion dla młodzieży”. Obecnie – mający 2,6 ha – teren pełni rolę stadionu międzyszkolnego, ale chętnie uprawiają tu sport, zwłaszcza biegi, dorośli mieszkańcy miasta. W lipcu 2014 r. zainstalowano tutaj jedną z pięciu miejskich siłowni plenerowych (propozycje ćwiczeń umieszczono po opisie tras). Trwają prace nad budową pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Inwestycja obejmuje wykonanie czterotorowej, dookolnej bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m, bieżni prostej 100/110 m sześciotorowej i rowu z wodą do biegów z przeszkodami o nawierzchni poliuretanowej. W zakolach między boiskiem a bieżnią zostanie zainstalowana skocznia do skoku wzwyż, zeskocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegami, rzutnia do pchnięcia kulą. Przy okazji zostanie wykonane odwodnienie boiska i bieżni, oświetlenie obiektu, odkryta trybuna, podjazdy i chodniki, instalacja piłkochwytów, sprzętu sportowego i elementów małej architektury.

 • -
 • -

Kontakt

[obiekt mapy]

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 00, 11; fax: 25 758 40 25
www.minsk-maz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

Stopka strony

Strona powstała w ramach projektu "Poprawa atrakcyjności turystycznej Mińska Mazowieckiego poprzez tworzenie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 • -
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.